Levensbegeleiding

 

 

 

Inleiding
Levensbegeleiding valt onder de zorg om elkaar; het naar elkaar omzien. Dit houdt in: de medemens nabij zijn. Omdat die bijvoorbeeld vanuit een moeilijke situatie zit met levensvragen en zingeving. Of bij vragen naar eigen identiteit of eindbestemming. De groep levensbegeleiding valt onder een groter geheel: het pastoraat. Het Pastor (herder) zijn voor de ander, direct zorg hebben voor persoon­lijk welzijn. Levensbegeleiding is daar een van de duidelijkste voorbeelden van, maar zeker niet het enige.

Achtergrond
Mensen binnen onze (geloofs)­gemeenschap kunnen stoten op vragen over de zin van hun leven. Meestal is dit vanuit een concrete levenssituatie. Wij vinden dat zij recht hebben op steun van anderen in die geloofsgemeenschap.
Het pastoraat vloeit voort uit het gemeenschappelijke karakter van gelovigen binnen een geloofsgemeenschap. Je bent als gelovige geroepen om zorg te hebben voor de ander, herder durven te zijn voor die ander, die het zelf moeilijk heeft in het leven.  
Jezus als herder

Praktisch
Hieronder staat een opsomming van de werkgroepen die onder andere het pastoraat (levensbegeleiding) behartigen.
•  Een groep ouderenpastoraat
   Deze groep richt zich op de ouder wordende mens.
•  Een ziekenbezoekgroep
   Zij houdt zich in het bijzonder bezig met de zieke medemens.
 Een groep rouwbegeleiding
   Deze zich richt op de mensen die te maken hebben met verlies van een dierbare. Hieronder mag ook de avondwakegroep
   gerekend worden.

 

 

 

Geloofsgemeenschap Petrus-Emmaus, Heesch

Kerkstraat 2
5384 KB Heesch
0412 451215
info@Heeschdgh.nl - www.heeschdgh.nl

Rekeningnummer algemeen:
NL54 RABO 0120 0020 51

Rekeningnummer kerkbijdrage:
NL39 RABO 0120 0054 25

Website: Eric van de Wetering