Catechese

 

Inleiding

Catechese is het evangelie leren kennen en vanuit het evangelie leren leven. Dit vraagt voortdurend om onderhoud. Door te leren blijft een geloofsgemeenschap zich verdiepen in de Blijde boodschap. Een gemeenschap die voortdurend leert, werkt mee aan de humanisering van de samenleving.Achtergrond

Leren behoort tot het wezen van de parochie. Het verwerken van de boodschap is een voorwaarde om een christelijke levenshouding op te bouwen. En dit leren gebeurt bij voorkeur in gemeenschap, met meerdere samen. Daarbij zijn verschillende wegen om Jezus beter te leren kennen.


Werkgroepen

De activiteiten rond catechese kunnen in vier groepen worden ingedeeld.

Geloofsverdieping bij werkgroepen
  Deze leren door het voorbereiden en uitvoeren van de taken die ze op zich hebben genomen, door cursussen vanuit parochie,
  dekenaat en bisdom. Er zijn bezinningsavonden, er is een catecheseberaad en begeleiding vanuit het pastoresteam.

De voorbereiding op de sacramenten
  De doop, de eucharistie (de eerste communie), het vormsel en het huwelijk.
Op een meer indirecte manier
  Via het parochieblad en overige lectuur, overwegingen, toevallige gesprekken, pastoraal gesprek, toelichting op symbolen rond
  speciale vieringen, filmavonden. Dit beslaat een brede groep mensen.
Diverse activiteiten
  Onder andere het overleg met de katholieke basisscholen, de bezinning van oud-cursisten (BOC-groep) en de werkgroep
  Bibliotheek.

Geloofsgemeenschap Petrus-Emmaus, Heesch

Kerkstraat 2
5384 KB Heesch
0412 451215
info@Heeschdgh.nl - www.heeschdgh.nl

Rekeningnummer algemeen:
NL54 RABO 0120 0020 51

Rekeningnummer kerkbijdrage:
NL39 RABO 0120 0054 25

Website: Eric van de Wetering