Algemene gegevens


Pastoraal team


Telefoon:        | E-mail: 
Noodnummer; 06-3009 9733

G. Verbakel, pastoor in solidum
Kerkstraat 30, 5391 AA Nuland
Telefoon: (073) 5321215  | E-mail:  parochie.nuland@hetnet.nl

 

 

Kerngroep bestuur St. Petrus-Banden kerk Heesch

 

Rob Hanssen (voorzitter; algemene zaken)
Tel.: (0412) 453544 / 06-1506 3640 | E-mail:  robhanssen@planet.nl

Jan Jacobs (vice voorzitter; algemene zaken)
Tel.: 06-5535 5728 | E-mail:  janjacobsheesch@gmail.com

Henk van Herpen (bouwzaken)
Tel. (0412) 452698 / 06-1245 9050 | E-mail: herpen.h@home.nl

Wilma van Nistelrooij (administratie)
Tel.: (0412) 454108 / 06-1246 9107 | E-mail: administratie@heeschdgh.nl / m.vannistelrooij@ziggo.nl

Eric van de Wetering (website)
E-mail: eric.van.de.wetering@ziggo.nl
 

Pastoor:
Tel.:
E-mail: 
Rob Hanssen
voorzitter; algemene zaken
Tel.: (0412) 453544 / 06-1506 3640
E-mail:  robhanssen@planet.nl
Jan Jacobs
vice voorzitter; algemene zaken
Tel.: 06-5535 5728
E-mail:  janjacobsheesch@gmail.com
Henk van Herpen
bouwzaken
Tel. (0412) 452698 / 06-1245 9050
E-mail: herpen.h@home.nl
Wilma van Nistelrooij
administratie
Tel.: (0412) 454108 / 06-1246 9107
E-mail: administratie@heeschd gh.nl
             m.vannistelrooij@ziggo.nl
Eric van de Wetering
website
E-mail: eric.van.de.wetering@ziggo.nl

 

Parochiecentrum

Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 9.00-12.00 uur.

Telefoon:  0412 - 451215
E-mail:  info@heeschdgh.nl

Tijdens de openingsuren is één van de leden van het gastteam aanwezig. Buiten de openingsuren is uitsluitend voor zeer dringende gevallen (uitvaart, ziekenzalving of zegening), een noodnummer bereikbaar: 06 - 3009 9733

 

Administratie

W. van Nistelrooij: di. en do.-ochtend van 9.00 -12.00 uur (0412 - 451215)

E-mail:  administratie@heeschdgh.nl

 

Kerkblad

De redactie stelt het zeer op prijs foto’s of stukjes van parochianen te ontvangen. We proberen zoveel mogelijk te plaatsen, maar soms zullen we moeten kiezen of stukjes inkorten. Kopij aanleveren per e-mail naar:   kerkblad@heeschdgh.nl

Zie voor uiterste data voor inzending: Uitgifteschema 2023-2024 (jaargang 31).

 

Privacy statement van de website van de Geloofsgemeenschap St. Petrus’ Banden (Parochie De Goede Herder).

Bovengenoemde geloofsgemeenschap beschikt als verantwoordelijke over persoonsgegevens, te weten:  naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres van haar leden, die verzameld zijn als gevolg van aanmelding als lid van deze gemeenschap/parochie met als doel haar leden te informeren over nieuws, bijeenkomsten en dergelijke en het innen van de contributie.

De gemeenschap/parochie beheert de ledenadministratie en het innen van de contributie.

De gemeenschap/parochie is op de hoogte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming inclusief de meldplicht datalekken, en zal zich inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens geheim worden gehouden en niet aan derden worden doorgegeven.

Geloofsgemeenschap Petrus-Emmaus, Heesch

Kerkstraat 2
5384 KB Heesch
0412 451215
info@Heeschdgh.nl - www.heeschdgh.nl

Rekeningnummer algemeen:
NL54 RABO 0120 0020 51

Rekeningnummer kerkbijdrage:
NL39 RABO 0120 0054 25

Website: Eric van de Wetering