Nieuws

(27-11-2023)

Adventsactie

Op 3 december start de Adventsactie.
Het thema dit jaar is Alle kinderen mogen kind zijn’. Daarom besteedt Adventsactie deze keer extra aandacht aan het belangrijke onderwerp kinderarbeid. Omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn. Dit jaar zetten we tijdens de Adventsactie vier projecten extra in de schijnwerpers. Projecten in Pakistan, India, Bangladesh en DR Congo.

U kunt hierover lezen op de borden die achter in de kerk komen, in ons parochieblad en op de site van Vastenactie.

Tijdens de Advent, van 3 tot en met 24 december, staat achter in de kerk een houten bus waarin u het Adventszakje kunt stoppen.

Alvast bedankt voor uw bijdrage.

 

(25-11-2023)

Vieringen Kerstmis 2023


  

 • Zaterdag 23 december,   4e zondag v.d. Advent  19:00 uur

 • Zondag 24 december,             Kerstavond  22:30 uur

 • Maandag 25 december,   Eerste Kerstdag  09:00 uur

 • Dinsdag 26 december,   Tweede Kerstdag  11:00 uur

Zie ook vieringen  
 

(19-10-2023)

Allerzielen 2023

Op zondag 5 november is er om 14:00 u een Allerzielen-bijeenkomst op het kerkhof.
Iedereen is hierbij van harte welkom.




 

(15-10-2023)

Allerzielen 2023

Op donderdag 2 november is er om 19:00 u een Allerzielen-viering in de kerk.
Over de gebruikelijke bijeenkomst op de begraafplaats is op dit moment nog niets duidelijk. 
Meer informatie mbt Allerzielen kunt u lezen in dit bericht.
 

(13-10-2023)

Informatieavond Eerste Heilige Communie en Vormsel

Op dinsdag 14 november is er om 20;00 u. een informatieavond voor ouders/verzorgens van aankomende communiecanten en vormelingen.
De uitnodigingsbrief voor deze avond vindt u hier..

 

(6-9-2023)

Vieringenrooster

Het veringenrooster zoals dat medio juli tot en met de vakantieperiode is gehanteerd wordt voor de gehele parochie De Goede Herder voorlopig nog met dezelfde regelmaat voortgezet.
Voor de geloofsgemeenschap Heesch betekent dat één Eucharistieviering op zaterdagvond per twee weken (oneven weeknrs) en een viering elke donderdagavond in ZC "Heelwijk".
Het rooster van vieringen t/m 9 november vind u op de pagina Vieringen.  
 

Openingstijden parochiecentrum zomerperiode

In de zomerpariode van Maandag 17 juli t/m vrijdag 25 autustus is het parochiecentrum alleen geopend op maandag en donderdag van 9:00 tot 12:00 uur.

 

(16-7-2023)

Wijziging vieringenrooster

In verband met het terugtreden van pastoors Ouwens per 15-7 j.l. is het parochiebestuur genoodzaakt voorlopig het aantal weekendvieringen terug te brengen. Voor de geloofsgemeenschap Heesch betekent dat één Eucharistieviering op zaterdagvond per twee weken voor de komende vakantieperiode. Het rooster van vieringen t/m 2 september vind u op de pagina Vieringen .  
Na deze periode zal het aantal vieringen opnieuw bekeken worden.

 

Terugtreden pastoor Ouwens

Afgelopen week heeft pastoors Ouwens zijn terugtreden aangekondigd  per 15-7-2023 als pastoor van onze parochie De Goede Herder. In zijn wekelijkse Pastoorspraatje geeft hij  nadere tekst en uitleg.
De reactie op het terugtreden vanuit het parociebestuur kunt u hier lezen.

 

(13-07-2023)

Eucharistieviering

Zaterdag 15 juli is er als gebruikelijk om 19:00 u. een Eucharistieviering in de St. Petrus' Bandenkerk..

 

(06-07-2023)

Openingstijden parochiecentrum zomerperiode

In de zomerpariode van Maandag 17 juli t/m vrijdag 25 autustus is het parochiecentrum alleen geopend op maandag en donderdag van 9:00 tot 12:00 uur.


(21-04-2023)

Aangepaste openingstijden parochiecentrum

Wegens koningsdag is het parochiecentrum op donderdag 27 april gesloten.
Voor urgente gevallen zie de  normale  procedure  die geldt buiten openingstijden. 


(06-03-2023)

Aanmelding Eerste Communie

Op zondag 21 mei 2023 vindt in onze geloofsgemeenschap de Eerste Heilige communie plaats voor kinderen in groep 4 van de basisschool.
Meer hierover en de benodigde informatie over aanmelding en voorbereiding staat in bijgaande brief.

 

(16-2-2023)

Aangepaste openingstijden parochiecentrum

In verband met carnaval is het parochiecentrum op maandag 21 februari en dinsdag 22 februari gesloten.
Voor urgente gevallen zie de  normale  procedure  die geldt buiten openingstijden. 


(22-1-2023)

Nieuw activiteiten voor het hele gezin: Kliederkerk.
 

We gaan iets nieuw beginnen, de kliederkerk! 
Kliederkerk is met het hele gezin luisteren naar verhalen, elkaar ontmoeten en samen vieren.

Zoals jullie in het parochiemagazine hebben kunnen lezen zijn wij in onze parochie, parochie De Goede Herder, gestart met het opzetten van een kliederkerk.

Kliederkerk is met het hele gezin luisteren naar verhalen, elkaar ontmoeten en samen vieren. Lees hier verder ... 

Zondag 5 februari om 15.00 uur, Kerkstraat 2 in Heesch. 

Klik hier voor het programma.

Bekijk ook alvast de jaarplanning.


 

(16-11-2022)

Kerken in Parochie De Goede Herder worden rood aangestraald.

De kerken in Parochie De Goede Herder worden vanaf 20 november tot 28 november 2022  ’s avonds samen met honderden andere kerken wereldwijd en tientallen kerken en andere gebouwen in Nederland rood aangelicht. Met de actie #RedWednesday vraagt de kerk samen met de katholieke hulporganisatie Kerk in Nood (ACN) aandacht voor vrijheid van godsdienst en de vervolging van christenen. Parochie De Goede Herder, met alle geloofsgemeenschappen,  doet mee aan #RedWednesday®, een internationale campagne van de stichting Kerk in Nood, om bewustzijn te creëren voor het mensenrecht op vrijheid van godsdienst. Maar liefst 67% van de wereldbevolking leeft in landen waar ernstige schendingen van de godsdienstvrijheid voorkomen. Christenen, in veel landen een minderheid, hebben hier in het bijzonder mee te maken. Hoewel er ook lichtpuntjes zijn, is Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood, bezorgd over de tendens: “Wat het betekent om geen godsdienstvrijheid te hebben, ervaren veel mensen elders in de wereld dagelijks. Voor ons, in een land met grote vrijheden, is het nauwelijks voorstelbaar wat het ontbreken van dit mensenrecht met hen doet. Door de coronapandemie zijn we in Nederland nu minder vrij geweest dan we gewend zijn; misschien dat we hun lijden daardoor iets beter kunnen begrijpen. Laat het een impuls te zijn om ons voor wereldwijde godsdienstvrijheid in te zetten!” In 2020 werden met #RedWednesday® ruim 480 miljoen mensen bewust gemaakt van de wereldwijd afnemende vrijheid om te geloven. Met #RedWednesday roept Kerk in Nood op tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen. Parochie De Goede Herder vindt het belangrijk dat de kerken van alle geloofsgemeenschappen meedoen met #RedWednesday.
 

(25-10-2022)

Foto's vrijwilligersbedankavond

Via onderstaande link zijn enkele foto's te bekijken van de vrijwiilligersbedankavond op 21 september.
Hierbij is o.a. Jo Bosma  onderscheiden met de St. Jans-penning van het bisdom 's-Hertogenbosch voor zijn verdiensten gedurende 50 jaar als collectant in onze kerk. Ook is traditioneel de paaskaarst van het vorige jaar verloot, waarbij Suzan de Bekker deze keer de gelukkige was.

Foto's vrijwilligersavond

(5-07-2022)

Aangepaste openingstijden parochiecentrum

Van maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september is het gastteam alleen aanwezig op maandag en donderdag van 9:00 tot 12:00 uur.

(29-06-2022)

Nieuwe avondwakegroep

Binnen onze geloofsgemeenschap hebben enkele mensen het initiatief genomen weer een avondwakegroep op te starten. Een (deels) nieuwe groep mensen neemt de ervaringen mee van de vorige groep. Mocht u overwegen bij het afscheid van een overleden een avondwake te (laten) houden als een vorm van herdenking, laat het weten aan uw begeleidende uitvaartondernemer. Deze brengt u in contact met de avondwakegroep.

 

(26-05-2022)

Vacatures voor vrijwilligers
 

Gastvrouw/gastheer Parochiecentrum Heesch

Binnen de geloofsgemeenschap Heesch hebben we al jaren een gastteam dat bestaat uit vrijwilligers die vier ochtenden in de week in het parochiecentrum zorgen voor de ontvangst.

Om de continuïteit te waarborgen  willen we dit gastteam graag uitbreiden . Vindt u het leuk om bezoekers en gebruikers van ons centrum gastvrij te onthalen en informatie te verschaffen? Word dan  een ochtend in de week gastvrouw of gastheer in het parochiecentrum Heesch.

Wat gaat u zoal doen?

Als gastvrouw of gastheer  is het een van uw taken om bezoekers enthousiast en gastvrij te ontvangen en zo nodig te informeren. U draagt bij aan een goede sfeer en fijne bezoekervaring en beantwoordt veel voorkomende  vragen.  Deze kunnen zowel mondeling, telefonisch als via email gesteld worden.

Enkele werkzaamheden zijn:

 • Het verwelkomen van bezoekers en gebruikers
 • Het zetten van koffie en thee
 • Het aannemen van de telefoon
 • Het aannemen en inschrijven van misintenties
 • Het zorgen van overdracht van relevante informatie aan betrokkenen

Dagen en tijden

Het centrum is maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend  van 09.00-12.00 uur geopend.

In eerste instantie zoeken we iemand die op dinsdagochtend aanwezig kan zijn, maar in overleg kan dit ook een andere ochtend worden.

 

Meer informatie en aanmelden

Voelt u zich aangesproken en wilt u zich aanmelden? Reageer dan graag vóór 30 juni 2022 via info@heeschdgh.nl  en we nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Voor meer  specifieke vragen over deze vrijwilligersrol kunt u contact opnemen met Wilma van Nistelrooij, te bereiken op dinsdag- en donderdagochtend op telefoonnummer 0412-451215

Parochiecentrum Heesch, Kerkstraat 2 5384 KB Heesch


Kosters
 

Onze parochiegemeenschap in Heesch is dringend op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers. We hebben o.a. mensen nodig voor het kosterteam  en voor de vrijwilligersgroep die de wekelijkse viering verzorgt in Zorgcentrum Heelwijk.

Ons kosterteam, welk zorgdraagt voor een goed verloop van alle vieringen in de parochiekerk, bestaat momenteel uit twee personen en dat is te weinig. Als een van hen onverwacht verhinderd, ziek of een paar dagen met vakantie is dan komt alles neer op een persoon.

Om die druk weg te nemen zoeken wij aanvulling voor het team. De vacature staat open voor zowel dames als heren. Geïnteresseerden zullen zeker een lange periode gecoacht worden door een van de huidige kosters. Het rooster van werkzaamheden wordt in goed overleg met elkaar afgestemd.

Door uitbreiding van het kosterteam, kunnen de lasten voor de kosters wat verlicht worden zodat zij ook meer ruimte krijgen voor andere dingen en dit vrijwilligerswerk zodoende voor hen vol te houden blijft. 


Vrijwillgers vieringen ZC Heelwijk


Iedere donderdagavond om 19.00 uur wordt er vanuit onze parochie een viering verzorgd in Zorgcentrum Heelwijk.

De viering wordt gehouden in het restaurant en een groep vrijwilligers zet de stoelen en overige benodigdheden klaar. Zij halen indien gewenst de bewoners op van hun kamer. Bewoners die niet kunnen komen maar wel graag de communie ontvangen krijgen deze op hun kamer aangeboden.

We beginnen met klaarzetten om ca. 18.00 uur. Na de viering wordt alles weer opgeruimd, de stoelen op hun plaats gezet en de bewoners die zijn opgehaald terug naar hun kamers gebracht. We drinken dan samen nog een kopje koffie en gaan dan om ongeveer 20.00 uur weer naar huis.

Mede ten gevolge van corona en leeftijd hebben wij dit jaar afscheid genomen van 5 vrijwilligers. De huidige groep bestaat uit 11 personen. Elke week verzorgen we met 3 tot 4 vrijwilligers deze viering.

Om ook hier de wekelijkse lasten voor de vrijwilligers te verminderen willen we de groep uitbreiden. Zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom.

 

Voor meer specifieke  vragen over inhoud, tijdsbesteding en frequentie van de werkzaamheden voor beide vacatures kunt u contact opnemen met het gastteam van onze parochie in Heesch.
 

Via e-mail: info@heeschdgh.nl
of
telefonisch:  0412-451215 op ma-di-do-vr 9:00 12:00 u

Wij zien reacties met belangstelling tegemoet.

Kosterteam en werkgroep ouderenpastoraat.

 

(12-05-2022)

Parochiemagazine

Het nieuwe parrochiemagezine (editie mei 2022) vindt u verder op deze pagina.

 

(13-03-2022)

Aanmelding Eerste Communie

Op zondag 19 juni 2022 vindt in onze Heesche geloofsgemeenschap de Eerste Heilige communie plaats voor kinderen in groep 4 van de basisschool. De kinderen van de Heesche basissscholen hebben hiervoor via hun school al een uitnodigingsbrief ontvangen. 
Kinderen die elders op school zitten zijn uiteraard ook welkom om hieraan deel te nemen. De benodigde informatie over aanmelding en voorbereiding staat in bijgaande brief.

 

(05-03-2022)

Inzamelingsactie Oekraïne


Van 10 t/m 19 maart is er een inzameling van hulpgoederen voor vluchtelingen uit Oekraïne, in de kerkportalen van Heeswijk-Dinther, Loosbroek, Heesch, Nistelrode en Vorstenbosch van 10:00 uur tot 17:00 uur. Met name is er behoefte aan goederen voor persoonlijke hygiëne, benodigdheden voor baby's en kinderen en houdbaar voedsel. 
De artikelen graag in dozen verpakken en erop zetten wat erin zit.

Zie ook deze lijst en  het persbericht hierover.

Meer informatie kunt u veder vinden op de website http://www.vrijoekraine.eu en bij Lichtpunt Bernheze:
Hennie vd Brand (06-10402525) en Ria van der Wijst  (06-51926349

 

(26-02-2022)

Aangepaste openingstijden parochiecentrum

In verband met carnaval is het parochiecentrum op maandag 28 februari en dinsdag 1 maart gesloten.
Voor urgente gevallen zie de  normale  procedure  die geldt buiten openingstijden. 

 

Weekendvieringen weer op zaterdagavond

Met ingang van zaterdag 5 februari is de wekelijkse weekendviering weer op zaterdagavond om 19:00 u.
Ook de vieringen in Zorgcentrum Heelwijk zijn m.i.v. donderdag 3 februari weer 's-avonds om 19:00u.

 

Kerstpakkettenactie

Leerlingen van basisscholen de Kiem en Eikenwijs hebben in de laatste schoolweek voor de kerstvakantie producten ingezameld voor kerstpakketten.  Vanuit het werkveld diakonie zijn hiervan, samen met door parochianen afgegeven producten, door enkele vrijwilligers 32 kerstpakketten samengesteld. Deze zijn in de week van Kerstmis, op een discrete manier rondgebracht, naar evenzovele inwoners en gezinnen in Heesch die een extraatje goed kunnen gebruiken. Alle schenkers en inzamelaars heel erg bedankt voor jullie bijdrage.
   


Vieringen op zondagochtend in januari 2022

Met ingang van zondag 2 januari 2022 zal de gebruikelijke Eucharistieviering in Heesch van zaterdagavond verplaatst worden naar zondagochtend  9:30 uurVoorganger is dan pastoor Van Roosmalen. Voorlopig geldt dit voor de gehele maand januari.
Op nieuwjaarsdag (zaterdag 1 januari) is er een Eucharistieviering om 11:00 uur, eveneens met voorganger pastoor Van Roosmalen.



T/m 24 december geen avondvieringen in Heesch


Tot en met Kerstavond zijn er in Heesch geen vieringen op donderdagavond in ZC Heelwijk  en op zaterdagavond in de St. Petrus' Banden kerk.
De vieringen van zaterdagavond 16:00 u. en zondagochtend 9:30 u. in Nistelrode zijn te volgen via onderstaande
livestream.
Livestream Parochie DGH Nistelrode

 

Bisschoppen breiden coronamaatregelen uit:

geen vieringen na 17.00 uur, ook niet met Kerstmis

 
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de
Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige
ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk
worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor
Kerstmis.
Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke
bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur. Andere kerkelijke bijeenkomsten
zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten of parochiebestuursvergaderingen.
Deze kunnen na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd.
Avondvieringen op weekdagen en zaterdag worden zodanig vervroegd dat ze
om 17.00 uur afgelopen zijn. Ondanks dat het kort dag is wordt de parochies
gevraagd dit zo mogelijk al uit te voeren voor de vieringen van het komend
weekend.
 
Anderhalve meter
De bisschoppen hebben de anderhalve meter maatregel, die inmiddels een
wettelijke verplichting is geworden, al eerder ingevoerd. In kerken waar meer
mensen worden verwacht dan de capaciteit van het kerkgebouw op
anderhalve meter toelaat wordt opnieuw een systeem van reserveren
ingevoerd.
De verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen blijft
gehandhaafd. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van
hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Ook de eerdere afgekondigde
regels voor het zingen blijven voorlopig gehandhaafd. (Zie bericht van 10 november)

Zie hier de volledige brief van de Nederlandsche bisschoppen.
 
Kijk hier voor de oproep die de bisschoppen al eerder deden: Vier Kerstmis!
 

 

 

Aangepaste tijden Allerzielen-vieringen


In het parochieblad zijn een paar foutjes geslopen. Hierbij de juiste data en tijden.

Zondag 31 oktober:

14.00 uur: Allerzielen gebedsviering op het kerkhof.

Dinsdag 2 november:

17.30 uur: Allerzielenviering voorganger Pastoor Ouwens.

 

Jubileum pastoor Ouwens

Op 10 Juni 2020 was het 25 jaar geleden dat Pastoor Ouwens tot Priester van het bisdom van ’s-Hertogenbosch is gewijd.

Tevens was pastoor Ouwens op  1 Februari 2021  12.5 jaar werkzaam als pastoor in de geloofsgemeenschappen Nistelrode en Vorstenbosch.

Om dit te vieren is er op zondag 19 September een eucharistieviering in Nistelrode maar gezien het beperkte aantal plaatsen is deze viering alleen op uitnodiging bij te wonen.

U kunt de viering wel bekijken op Youtube via de livestream van Nistelrode

Livestream Parochie DGH Nistelrode


Vrijwilligersavond

Ondanks de beperkingen tijdens de Corona-epidemie hebben de vrijwilligers van onze kerk hun uiterste best gedaan om onze geloofsgemeenschap draaiende te houden. Dit verdient waardering en respect. Helaas is het nog niet mogelijk om dit jaar onze gebruikelijke vrijwilligersavond te organiseren om iedereen te bedanken. Wij zullen daarom net als vorig jaar de vrijwilligers na de zomer een kleine attentie sturen als blijk van waardering.

 

CORONA EN DE EUCHARISTIEVIERING

Beste parochianen, naar aanleiding van de verscherpte maatregelen, in verband met Covid 19, willen wij u vragen om de kerk te betreden MET mond- en neusbescherming en gepaste afstand te bewaren (1,5 meter). Tevens bij binnenkomst uw handen te ontsmetten. Pas als u plaats heeft genomen mag u het mondkapje afdoen. We vragen u uitdrukkelijk om niet mee te zingen. Mee antwoorden wordt wel op prijs gesteld. Tijdens de Communiegang, waarbij eerst de linker bankzijde en daarna de rechter bankzijde aansluit, wordt u geacht 1,5 meter afstand te bewaren.

Bij het verlaten van uw plaats, na de viering, MET mond- en neusbescherming  gaan we NIET allemaal tegelijk naar buiten maar nemen we wederom de 1,5 meter in acht.

Wij hopen dat u zo toch een prettige viering heeft.  Hartelijk dank voor uw begrip.

Pastoor Frits Ouwens.

RIVM RICHTLIJNEN

 • Thuisblijven bij verkoudheid/koorts

 • 1.5 meter afstand houden

 • Hoesten/niezen in de elleboog en gebruik van papieren zakdoekjes

 


 

VERTREK ANNEMIE BERGSMA



Met ingang van 1 oktober 2020 heeft pastoraal werkster Annemie Bergsma afscheid genomen van parochie De Goede Herder. Annemie was vanaf 2000 werkzaam in de Petrus-Emmaus parochie in Heesch. Na samenvoeging van de parochies in Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch was Annemie werkzaam in de fusieparochie De Goede Herder. Annemie heeft zich daarbij met name beziggehouden met catechese en diaconie.
Annemie’s takenpakket zal vooralsnog worden overgenomen door het pastoraal team van De Goede herder onder leiding van pastoor Ouwens.
Zoals vermeld in de Bernhezer heeft Annemie in verband met Corona afscheid genomen in kleine groepen of zal zij dit nog doen. Namens parochiebestuur en pastoraal team wensen wij Annemie succes in het vervolg van haar carrière.
 

Rob Hanssen, Jan Jacobs, Pastoor Ouwens 

 

 

Kerkblad

Klik hieronder voor de meest recente uitgave van het kerkblad.
 

Inleiding
Het Kerkblad van de Geloofsgemeenschap Heesch komt 7 keer per jaar uit. Voorheen werd het op papier uitgegeven in 4.800 exemplaren en vrijwel huis-aan-huis bezorgd. Tegenwoordig is het op papier of digitaal te verkrijgen. Het is hoofdzakelijk bedoeld om parochianen te informeren over zaken uit de Geloofsgemeenschap. Het wordt echter ook gebruikt door werkgroepen, met bijvoorbeeld artikelen betreft catechese, diaconie en liturgie.

 

Achtergrond
Het Kerkblad is onafhankelijk van het bestuur en heeft een eigen redactie. Het wordt verspreid onder de inwoners van Heesch, die zich hiervoor aangemeld hebben. Tevens is achter in het kerkgebouw een exemplaar te vinden.   
Praktisch
De redactie stelt het zeer op prijs foto's of stukjes van de leden van de Geloofsgemeenschap te ontvangen. Kopij kunt u inleveren door een e-mail te sturen. Het streven is zo veel mogelijk te plaatsen, maar soms moet er worden gekozen stukjes in te korten. E-mailadres: kerkblad@heeschdgh.nl

Het uitgifteschema van het huidige parochieblad - inclusief data waarop kopij ingeleverd dient te zijn - kunt u vinden op:
Uitgifteschema 2023-2024 (jaargang 31).pdf

 

Kerkblad online
Zo gauw een Kerkblad uitkomt, wordt deze ook op internet gezet. Hieronder vindt U een lijst met Kerkbladen die op dit moment online staan:  

Jaargang 31 2023-2024

Sept/Okt 2023                           nummer 1 - jaargang 31 - 2023 

Okt/Nov/Dec 2023                    nummer 2 - jaargang 31 - 2023

 

Jaargang 30 2022-2023

Sept/Okt 2022                           nummer 1 -jaargang 30 - 2022 

Okt/Nov/Dec 2022                     nummer 2 - jaargang 30 - 2022
Dec 2022/Jan 2023                   nummer 3 - jaargang 30 - 2022/2023
Jan/Feb 2023                            nummer 4 - jaargang 30 - 2023
Maart/April 2023                       nummer 5 - jaargang 30 -2023
Mei/Juni/Juni 2023                    nummer 6 - jaargang 30 - 2023
Juli/Augustus 2023                   nummer 7 - jaargang 30 - 2023

 

 

 

Sept/Okt 2021                           nummer 1 -jaargang 29 - 2021 

Okt/Nov/Dec 2021                     nummer 2 -jaargang 29 - 2021
December/Januari  2021/2022  nummer 3 jaargang 29 - 2021/2022
Februari/Maart 2022                  nummer 4 jaargang 29 - 2022
April/Mei 2022                           nummer 5 jaargang 29 - 2022
Mei/juni/juli 2022                      nummer 6 jaargang 29 - 2022
Juli/aug/sep 2022                       nummer 7 jaargang 29 - 2022
Augustus/September                nummer 1 - Jaargang 28 - 2020
Oktober/November 2020          nummer 2 - jaargang 28 - 2020
December/Januari 2020/2021  nummer 3 - jaargang 28 - 2020/2021
Januari/Februari/Maart 2021    nummer 4 - jaargang 28 - 2021
Maart/April/Mei 2021                nummer 5 - jaargang 28 - 2021   
Mei/Juni/Juli 2021                     nummer 6 - jaargang 28 - 2021 
Juli/Augustus/September 2021 nummer 7 - jaargang 28 - 2021
 
Augustus/September/Oktober 2019  nummer 1 - jaargang 27 - 2019.pdf
Oktober/November/December 2019  nummer 2 - jaargang 27 - 2019.pdf
December 2019/Januari 2020  nummer 3 - Jaargang 27 - 2019.pdf
Februari/Maart 2020  nummer 4 - Jaargang 27 - 2020.pdf
Maart/April/Mei 2020  nummer 5 - Jaargang 27 - 2020.pdf
Mei/Juni/Juli 2020  nummer 6a - Jaargang 27 - 2020.pdf
Juli/Augustus 2020  nummer 7 - Jaargang 27 - 2020.pdf
 

 

 

Parochiemagazine De Goede Herder

Het parochiemagazine wordt 3x per jaar uitgebracht.
Het wordt samen met De MooiBernhezekrant bezorgd.

Klik hier voor parochiemagazine mei 2023 


 

Pastoorspraatje

Klik hier voor pastoorspraatje wk 29

Klik hier voor pastoorspraatje wk 28

Klik hier voor pastoorspraatje wk 27

Klik hier voor pastoorspraatje wk 26

Klik hier voor pastoorspraatje wk 25

Klik hier voor pastoorspraatje wk 24

Klik hier voor pastoorspraatje wk 23


 

Sep/Okt 2016           nummer 1.pdf
Okt/Nov/Dec 2016    nummer 2.pdf
Dec 2016/Jan 2017  nummer 3.pdf
Jan/Feb 2017           nummer 4.pdf
Feb/Mrt/Apr 2017     nummer 5.pdf
Apr/Mei 2017            nummer 6.pdf
Mei/Juni/Juli 2017    nummer 7.pdf
Jul/Aug 2017            nummer 8-deel 1.pdf
                                 nummer 8-deel 2.pdf
                                 nummer 8-deel 3.pdf

Geloofsgemeenschap Petrus-Emmaus, Heesch

Kerkstraat 2
5384 KB Heesch
0412 451215
info@Heeschdgh.nl - www.heeschdgh.nl

Rekeningnummer algemeen:
NL54 RABO 0120 0020 51

Rekeningnummer kerkbijdrage:
NL39 RABO 0120 0054 25

Website: Eric van de Wetering