KERKBLAD GELOOFSGEMEENSCHAP HEESCH

 

 

 

 

 

CHIESA DI SAN PIETRO IN VINCOLI - KERK VAN St. PETRUS' BANDEN - ROME

Inleiding

Het Kerkblad van de Geloofsgemeenschap Heesch komt 8 keer per jaar uit. Voorheen werd het op papier uitgegeven in 4.800 exemplaren en vrijwel huis-aan-huis bezorgd. Tegenwoordig is het op papier of digitaal te verkrijgen. Het is hoofdzakelijk bedoeld om parochianen te informeren over zaken uit de Geloofsgemeenschap. Het wordt echter ook gebruikt door werkgroepen, met bijvoorbeeld artikelen betreft catechese, diaconie en liturgie.

Achtergrond
Het Kerkblad is onafhankelijk van het bestuur en heeft een eigen redactie. Het wordt verspreid onder de inwoners van Heesch, die zich hiervoor aangemeld hebben. Tevens is achter in het kerkgebouw een exemplaar te vinden.   

Praktisch
De redactie stelt het zeer op prijs foto's of stukjes van de leden van de Geloofsgemeenschap te ontvangen. Kopij kunt u inleveren door een e-mail te sturen. Het streven is zo veel mogelijk te plaatsen, maar soms moet er worden gekozen stukjes in te korten. E-mailadres: kerkblad@heeschdgh.nl

 

 

Het uitgifteschema van het huidige parochieblad - inclusief data waarop kopij ingeleverd dient te zijn - kunt u vinden op:
 Uitgifteschema 2020-2021 (jaargang 28).pdf

Kerkblad online
Zo gauw een Kerkblad uitkomt, wordt deze ook op internet gezet. Hieronder vindt U een lijst met Kerkbladen die op dit moment online staan:  

Kerkblad     Download
Sep/Okt 2016  nummer 1.pdf
Okt/Nov/Dec 2016          nummer 2.pdf
Dec 2016/Jan 2017  nummer 3.pdf
Jan/Feb 2017  nummer 4.pdf
Feb/Mrt/Apr 2017  nummer 5.pdf
Apr/Mei 2017  nummer 6.pdf
Mei/Juni/Juli 2017  nummer 7.pdf
Jul/Aug 2017  nummer 8-deel 1.pdf
   nummer 8-deel 2.pdf
   nummer 8-deel 3.pdf
Sep 2017  nummer 1 / 25
Okt/Nov 2017  nummer 2-deel 1- 2017.pdf
   nummer 2-deel 2-2017.pdf
Nov/Dec 2017  nummer 3 - Jaargang 25 - 2017.pdf
Dec 2017  nummer 4 - Jaargang 25 - 2017 - Kerstblad.pdf
Febr/Mrt 2018  nummer 5 - Jaargang 25 - 2018.pdf
Mrt/Apr/Mei 2018  nummer 6 - Jaargang 25 - 2018.pdf
Mei/juni/juli 2018  nummer 7 - Jaargang 25 - 2018.pdf
Juli/Augustus 2018  nummer 8 - Jaargang 25 -2018 - Deel 1.pdf
   nummer 8 - Jaargang 25 -2018 - Deel 2.pdf
Augustus/September 2018   Segment 001 van nummer 1.pdf
   Segment 002 van nummer 1.pdf
Oktober/November 2018      Nummer 2(26) - 2018 - Deel 1.pdf
   Nummer 2(26) - 2018 - Deel 2.pdf
November/December 2018  Deel 1 - Nr.3 - Jaargang 26 - 2018.pdf
   Deel 2 - Nr. 3 - Jaargang 26 -2018.pdf
December 2018/Januari 2019  Deel 1 - Nr. 4 - Jaargang 26 - 2018-2019.pdf
      Deel 2 - Nr. 4 - Jaargang 26 - 2018-2019.pdf 
   Deel 3 - Nr. 4 - Jaargang 26 - 2018-2019.pdf
Februari/Maart 2019  nummer 5 - Jaargang 26 -2019.pdf
Maart/April/Mei 2019  nummer 6 - Jaargang 26 - 2019.pdf
Mei/Juni 2019  nummer 7 - Jaargang 26 - 2019.pdf
Juni/Juli/Augustus 2019  nummer 8 - Jaargang 26 - 2019.pdf
Augustus/September/Oktober 2019  nummer 1 - jaargang 27 - 2019.pdf
Oktober/November/December 2019  nummer 2 - jaargang 27 - 2019.pdf
December 2019/Januari 2020  nummer 3 - Jaargang 27 - 2019.pdf
Februari/Maart 2020  nummer 4 - Jaargang 27 - 2020.pdf
Maart/April/Mei 2020  nummer 5 - Jaargang 27 - 2020.pdf
Mei/Juni/Juli 2020

 nummer 6a - Jaargang 27 - 2020.pdf

Juli/Augustus 2020

 nummer 7 - Jaargang 27 - 2020

September/Oktober 2020  nummer 1 - Jaargang 28 - 2020
Oktober/November 2020  nummer 2 - jaargang 28 - 2020
December/Januari 2020/2021  nummer 3 - jaargang 28 - 2020/2021
Januari/Februari/Maart 2021  nummer 4 - jaargang 28 - 2021