Contactgegevens

VERSIE: 27.03.2021

==================================================================


UITZENDING VAN DE ZATERDAGSE EUCHARISTIEVIERING VIA YOUTUBE OP DEZE WEBSITE
 

Met ingang van zaterdagavond (31 Oktober, 19.00 uur) zal de Eucharistieviering in onze St. Petrus’ Banden kerk wekelijks worden uitgezonden. U kunt deze volgen op uw PC, laptop of tablet / I-Pad door op de onderstaande YouTube link te klikken:

Livestream Parochie DGH Heesch

 

 Vieringen Goede Week en Pasen 

 Zaterdag 27 maart

 Palmzondag

 19:00 u.

 Eucharistieviering met palmwijding

 Caeciliakoor

 Vrijdag 2 april
 Goede vrijdag
 Kerk open:
14:00 15:30 u
 Gelegenheid voor gebed en kruisweg
 teksten aanwezig * geen viering *
 

 Zaterdag 3 april

 Paaszaterdag

 

 * geen viering *

 

 Zondag 4 april

 Eerste Paasdag

 09:00 u.

 Eucharistieviering

 Caeciliakoor

 Maandag 5 april

 Tweede Paasdag 

 

 * geen viering *

 

 

 

  Vieringen Nistelrode  

  Livestream 

     
 Vrijdag 2 april  Goede vrijdag  15:00 u   Kruiswegviering  
 Zaterdag 3 april  Paaszaterdag  19:00 u  Paaswake  
 Zondag 4 april  Eerste Paasdag  09:30 u  Eucharistieviering   Herenkoor 
 Maandag 5 april  Tweede Paasdag  09:30 u  Eucharistieviering  Herenkoor

 CORONA EN DE EUCHARISTIEVIERING

Beste parochianen, naar aanleiding van de verscherpte maatregelen, in verband met Covid 19, willen wij u vragen om de kerk te betreden MET mond- en neusbescherming en gepaste afstand te bewaren (1,5 meter). Tevens bij binnenkomst uw handen te ontsmetten. Pas als u plaats heeft genomen mag u het mondkapje afdoen. We vragen u uitdrukkelijk om niet mee te zingen. Mee antwoorden wordt wel op prijs gesteld. Tijdens de Communiegang, waarbij eerst de linker bank zijde en daarna de rechter bankzijde, wordt u geacht 1,5 meter afstand te bewaren.

Bij het verlaten van uw plaats, na de viering, MET mond- en neusbescherming  gaan we NIET allemaal tegelijk naar buiten maar nemen we wederom de 1,5 meter in acht.

Wij hopen dat u zo toch een prettige viering heeft.  Hartelijk dank voor uw begrip.

Pastoor Frits Ouwens.

RIVM RICHTLIJNEN

  • Thuisblijven bij verkoudheid/koorts

  • 1.5 meter afstand houden

  • Hoesten/niezen in de elleboog en gebruik van papieren zakdoekjes

 

In verband met beperkende maatregelen worden er tot nader bericht geen vieringen op donderdagavond gehouden in Zorgcentrum Heelwijk

MARIAKAPEL
 

Face of Maria, detail of the Pietà by Michelangelo Buonarroti ...


openingstijden
maandag tot  en met vrijdag  van 9 tot 12 uur.
Denk nog wel aan 1,5 m onderlinge afstand.


 
VERTREK ANNEMIE BERGSMAMet ingang van 1 oktober 2020 heeft pastoraal werkster Annemie Bergsma afscheid genomen van parochie De Goede Herder. Annemie was vanaf 2000 werkzaam in de Petrus-Emmaus parochie in Heesch. Na samenvoeging van de parochies in Geffen, Heesch, Nistelrode, Nuland, Vinkel en Vorstenbosch was Annemie werkzaam in de fusieparochie De Goede Herder. Annemie heeft zich daarbij met name beziggehouden met catechese en diaconie.
Annemie’s takenpakket zal vooralsnog worden overgenomen door het pastoraal team van De Goede herder onder leiding van pastoor Ouwens.
Zoals vermeld in de Bernhezer heeft Annemie in verband met Corona afscheid genomen in kleine groepen of zal zij dit nog doen. Namens parochiebestuur en pastoraal team wensen wij Annemie succes in het vervolg van haar carrière.

 
Rob Hanssen, Jan Jacobs, Pastoor Ouwens             

 

    ZIE BIJ "MEDEDELINGEN":
     

  • Tarieven van de Geloofsgemeenschap Heesch per 27-11-2019
  • Mededelingen van het bestuur

 

KERKBLAD Nr. 5 (Maart/April/Mei 2020-2021) - Jaargang 28 is verschenen. 

 

        

 

 

     Parochiemagazine De Goede Herder
     
Uitgave november 2020, nummer 3

     Wordt samen met De MooiBernhezekrant bezorgd.             

 

 

 

                                  

GELOOFSGEMEENSCHAP HEESCH - PAROCHIE DE GOEDE HERDER

 

 

Kerkstraat 2, 5384 KB Heesch

Pastoraal team

Telefoon: (0412) 451215

 

www.heeschdgh.nl

F. Ouwens, pastoor

  info@heeschdgh.nl

Kerkstraat 4, 5476 KV Vorstenbosch

Telefoon: (0413) 363315

 

f.ouwens@parochiedgh.nl

 

 

Kerkdiensten

 

Petruskerk: zaterdag 19.00 uur

 

Zorgcentrum Heelwijk: donderdag 19.00 uur

 

 

 

Parochiecentrum

 

Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 9.00-12.00 uur.

E-mail: info@heeschdgh.nl

Tijdens de openingsuren is één van de leden van het gastteam aanwezig. Buiten de openingsuren is uitsluitend voor zeer dringende gevallen (uitvaart, ziekenzalving

of zegening), een noodnummer bereikbaar:

06 2701 6505.

 

 

 

 

 

G. Verbakel, pastoor in solidum

Kerkstraat 30, 5391 AA Nuland

Telefoon: (073) 5321215

parochie.nuland@hetnet.nl

 

 

Kerkblad

Doop en huwelijk

De redactie stelt het zeer op prijs foto’s of stukjes van parochianen te ontvangen. We proberen zoveel mogelijk te plaatsen, maar soms zullen we moeten kiezen of stukjes inkorten. Kopij aanleveren per e-mail naar: ​​​​​

kerkblad@heeschdgh.nl

Uiterste data voor inzending:

Uitgifteschema 2020-2021 (jaargang 28).

 

Ouders die hun kind willen laten dopen en zij die voornemens zijn een kerkelijk huwelijk te sluiten kunnen zich melden bij het gastteam. Het verzoek wordt doorgegeven aan de dienstdoende priester of diaken.

 

Ziekenpastoraat

Wie ziek is of een zieke kent, en mee-leven van de parochie op prijs stelt, kan

 

bellen naar het gastteam: (0412) 451215

Bankrekening

NL54 RABO 0120 0020 51 (algemeen)

NL39 RABO 0120 0054 25 (kerkbalans)

Wie thuis de communie, de ziekenzalving

of zegening wil ontvangen kan bellen met het noodnummer: 06 2701 650  .

 


Overlijden, uitvaart

Administratie

De familie kan contact opnemen met het

W. van Nistelrooij: di. en do.-ochtend van

9.00 -12.00 u (0412 451215)

Gastteam. Buiten de openingsuren is een noodnummer bereikbaar:
6 27016505.

administratie@heeschdgh.nl

Tarieven: zie <Mededelingen>.

 

Website

 

Contact: Eric van de Wetering

 

 

 

Privacy statement van de website van de

Geloofsgemeenschap St. Petrus’ Banden (Parochie De Goede Herder).

Bovengenoemde Geloofsgemeenschap beschikt als verantwoordelijke over persoonsgegevens, te weten: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres van haar leden, die verzameld zijn als gevolg van aanmelding als lid van deze gemeenschap/parochie met als doel haar leden te informeren over nieuws, bijeenkomsten en dergelijke en het innen van de contributie.


De Gemeenschap/Parochie beheert de ledenadministratie en het innen van de contributie.

 
De Gemeenschap/Parochie is op de hoogte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming inclusief de meldplicht datalekken, en zal zich

inspannen om aan alle wettelijke eisen te voldoen. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens geheim worden gehouden en niet aan derden worden doorgegeven.